ദിലീപിന്റെ ഡി സിനിമാസ് ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടില്ലെന്ന് വിജിലൻസ്

#

കൊച്ചി (22-09-17) : ചാലക്കുടിയിൽ ദിലീപിന്റെ ഉടമസ്ഥതിയിലുള്ള ഡി സിനിമാസ് ദേവസ്വം ഭൂമി കയ്യേറിയിട്ടില്ലെന്ന് വിജിലൻസ്. നിലവിലുള്ള റവന്യൂ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഡി.സിനിമാസ് കയ്യേറ്റ ഭൂമിയിലല്ലെന്ന് സർവേ സൂപ്രണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സർക്കാർ ഭൂമിയോ പുറമ്പോക്കോ തീയേറ്ററിനായി കയ്യേറിയിട്ടില്ല. സ്വകാര്യ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒന്നര സെന്റ് ഭൂമി മാത്രമാണ് ദിലീപിന്റെ കൈവശം അധികമായുള്ളത് എന്നായിരുന്നു സർവേ സുപ്രേണ്ടിന്റെ റിപ്പോർട്ട്.  കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ വിജിലൻസ് ഡി.വൈ.എസ്.പി സർവേ സൂപ്രണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ രേഖകളും റവന്യൂ രേഖകളും വിശദമായി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയത്. റിപ്പോർട്ട് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറി.

വ്യാജ ആധാരങ്ങൾ ചമച്ചാണ് ദിലീപ് ചാലക്കുടിയിലെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയതെന്നും ഇതിൽ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും കാണിച്ച് പൊതുപ്രവർത്തകനായ പി.ഡി.ജോസഫ് തൃശൂർ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ത്വരിത പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.